Projekt UE

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca”.
Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie:

GRUPA OPERACYJNA: PRECYZYJNE OGRODNICTWO

którą tworzą: Agro Smart Lab (lider konsorcjum), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Agrosan
Całkowity budżet operacji: 4 112 845,00 PLN
Kwota pomocy: 3 920 088,00 PLN
Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00010.DDD.6509.00003.2019.06
Źródła finansowania operacji: Zaliczka i wkład własny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne
Tytuł Operacji: Ogólnopolski system precyzyjnej diagnozy chorób, szkodników oraz potrzeb nawożeniowych w produkcji ogrodniczej
Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa i jakości uprawianych warzyw/owoców oraz ograniczenie kosztów produkcji, dzięki ogólnokrajowemu systemowi wspomagania decyzji w uprawach ogrodniczych. Poprzez:

  • Opracowanie systemu informowania o wystąpieniu infekcji chorobowych w uprawach polowych i pod osłonami na podstawie matematycznych modeli chorobowych oraz rzeczywistych warunków klimatycznych

  • Opracowanie systemu prognozowania wystąpienia infekcji chorobowych na 24-48 godziny przed jej wystąpieniem na podstawie modeli matematycznych i prognozy pogody

  • Opracowanie systemu ostrzegania przed zagrożeniem ze strony szkodników na podstawie systemu ich monitoringu oraz matematycznych modeli (fenologicznych) rozwoju szkodników dostosowanych do krajowych warunków klimatycznych

  • Stworzenie aplikacji mobilnej zawierającej system monitoringu chorób i szkodników oraz menadżer pola

  • Opracowanie innowacyjnej na polskim rynku metody szybkiego badania gleby i roślin na zawartość makro- oraz mikroelementów za pomocą spektrometrii XRF, FTIR, ICP

  • Opracowanie metody przewidywania ryzyka wystąpienia niedoborów pierwiastków odpowiedzialnych za ważne gospodarczo choroby fizjologiczne roślin, np. boru czy wapnia

  • System monitoringu i sygnalizacji chorób oraz szkodników będzie oparty na danych ze specjalnych stacji meteorologicznych i automatycznych foto pułapek umiejscowionych w około 150 miejscach w Polsce. Szczegółowe badania będą prowadzone w ponad 20 miejscach w Polsce. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na rok 2023. Obecnie jest ono oferowane w niektórych regionach Polski. Więcej informacji:

    https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/
pl_PLPolish