Farm Smart

Farm Smart umożliwia stały monitoring Twoich upraw przy wykorzystaniu danych z stacji meteorologicznych, fotopułapek odławiających szkodniki oraz specjalnie opracowanych modeli chorobowych i fenologicznych rozwoju szkodnika, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie optymalnego terminu zwalczania wybranych agrofagów.

Monitoring chorób i szkodników

Monitoring chorób
– jak to działa?

Dane z czujników stacji pogodowej m.in.: temperatura powietrza, temperatura gleby, wilgotność względna powietrza, wielkość opadów oraz czas zwilżenia powierzchni „sztucznego liścia” gromadzone są na platformie Farm Smart, by następnie generować alerty, ostrzegające o możliwości wystąpienia zagrożenia.

System modeli chorobowych pozwala na precyzyjne określenie ryzyka wystąpienia infekcji chorobowej danego patogena dla wielu gatunków roślin ogrodniczych i rolniczych.

Monitoring szkodników
– jak to działa?

Monitoring szkodników prowadzony przy użyciu specjalistycznych fotopułapek pozwala określić liczebność i dynamikę występowania poszczególnych gatunków w wybranych lokalizacjach. Na podstawie przesłanych zdjęć system automatycznie zaznacza i zlicza dorosłe osobniki, dzięki czemu możliwe jest prognozowanie rozwoju wybranych szkodników i sygnalizowanie właściwego terminu ich zwalczania.

Dane Meteorologiczne

Dostęp do aktualnych i historycznych danych z najbliższej stacji meteorologicznej.  System wyświetla dane z każdego czujnika, który został podpięty do stacji, min.: temperaturę powietrza i temperaturę gleby, wilgotność względną powietrza, wielkość opadów, czas zwilżenia liścia, a także inne parametry jak wskaźnik Delta T, mówiący o szybkości parowania wody i będący jednym z głównych parametrów określających optymalność warunków podczas wykonywania oprysku.

Prognoza pogody

Meteogram 7-dniowej prognozy pogody:
  • Temperatura powietrza
  • Prawdopodobieństwo opadów
  • Wilgotność względna
  • Okno oprysku – wskazujące optymalne warunki do wykonania zabiegu ochronnego
  • Współczynnik Eto (ewapotranspiracja) – całokształt procesów związanych z odpływem do atmosfery wody parującej z powierzchni gleby (ewaporacja) pokrytej roślinnością (transpiracja)
  • Zachmurzenie Prędkość i kierunek wiatru

Prognozowanie wystąpienia infekcji chorobowych

Prognozujemy możliwość wystąpienia infekcji chorobowych w kolejnych dniach.

Innowacyjny system predykcji, który na podstawie opracowanych, modeli chorobowych oraz szczegółowej prognozy pogody przewiduje z kilkudniowym wyprzedzeniem możliwość pojawienia się infekcji chorobowej. Funkcja pozwala na lepsze zarządzanie i planowanie przyszłych zabiegów.

Menadżer pola

Zarządzanie uprawami

System pozwala na definiowanie upraw na każdej parceli oraz ewidencjonowania wszystkich zabiegów przeprowadzanych na danym polu.

Karta pola

Możliwość zbierania wszystkich informacji dotyczących danej uprawy. System umożliwia definiowanie wielu kart pola w jednym sezonie, co jest pomocne w przypadku prowadzenia kilku upraw o krótkim okresie wegetacji na tym samym polu. Definiując uprawę, możemy określić rodzaj uprawy, uprawę dodatkową, międzyplony oraz zaznaczyć czy jest to uprawa ekologiczna czy konwencjonalna. Na podstawie tych informacji, system automatycznie podpowiada m.in.: środki ochrony roślin zarejestrowane w tej uprawie. Karta pola posiada określoną datę rozpoczęcia oraz przewidywaną datę zakończenia, na podstawie której istnieje możliwość przypisywania zabiegów do konkretnych kart pola, również w sposób automatyczny z wykorzystaniem urządzeń Tracky i mID.

Zabiegi

Możliwość ewidencjonowania wszystkich zabiegów agrotechnicznych, począwszy od zabiegu uprawy i siewu lub sadzenia, a kończąc na zbiorze. Do każdego opisanego zabiegu, istnieje możliwość przypisania wykorzystanych materiałów, takich jak środki ochrony roślin, nawozy czy też nasiona.

Kalkulator nawozowy i kalkulator dwutlenku węgla CO2

Kalkulator nawozowy uwzględniający wymagania pokarmowe roślin uprawnych oraz inne czynniki, wpływające na potrzeby nawozowe, tj.: gatunek, fazę rozwojową uprawianej rośliny, warunki klimatyczne i glebowe, sposób prowadzenia uprawy oraz miejsce rośliny w płodozmianie. Przygotowany w oparciu zarówno o nawozy organiczne jak i mineralne dla systemów rolnictwa konwencjonalnego oraz ekologicznego. Potrzeby nawozowe obliczane są dla czystego składnika, odpowiednio dla N, P2O5, K20, Mg, S, Ca. Wynik podawany jest w kg/ha.
pl_PLPolish